side-area-logo

Om Parkveien
Tannregulering

KJEVEORTOPEDI – TANNREGULERING

En kjeveortoped (på norsk ofte kalt «reguleringstannlege») er en tannlege med en 3-årig spesialistutdanning innen fagområdet kjeveortopedi. Kjeveortopedi er den delen av tannlegefaget som befatter seg med å diagnostisere, forebygge og behandle/korrigere bittfeil og tannstillingsfeil. Kjeveortopeden jobber med å fremme en funksjonell vekstprosess av kjevene, slik at spesielt tyggefunksjonen bedres.  

Kjeveortopedisk behandling omfatter to ulike faser:

FASE I

Består av fast eller avtakbar apparatur. I denne fasen stimuleres kjevene til å vokse mer funksjonelt. 

FASE II

Består av tannregulering eller eventuelt skinner (Invisalign) som korrigerer tannstillingen.

Hos pasienter som ikke har vært gjennom puberteten er det vanligvis nødvendig med en første fase. Slik vil man oppnå at kjevene vokser optimalt og en får det beste resultatetHos eldre ungdom og hos voksne vil man gå rett på fase II. Denne fasen innebærer behandling for å korrigere tannstillingen. Ideell alder for å behandle tannstillingsfeil vil variere i henhold til type problem og alvorlighetsgrad av feilstilling. Det anbefales derfor å oppsøke en kjeveortoped så snart man oppdager noe unormalt med kjever/tannstilling. Kjeveortopedisk behandling kan startes hos både barn og vokse.  


Fjerning av permanente tenner (ikke 
melketenner) er et vanlig og anerkjent behandlingsalternativ innen kjeveortopedien. Kjeveortoped Montero foretrekker imidlertid å bruke alternative behandlingsteknikker slik at vi unngår å trekke tenner hos barn og ungdom.  

Du finner oss i
BETYDNINGEN AV DET ESTETISKE ASPEKTET
Å bedre bittfunksjonen er klart hyppigste årsak til at kjeveortopedisk behandling startes. Hos oss mener vi at også estetikken er en viktig del av resultatet. Dette trenger verken å gjøre behandlingen dyrere, eller å forlenge behandlingstiden.

Det er liten tvil om at mange, både 
kvinner og menn, yngre og eldre, verdsetter et tiltalende smil med attraktive tenner. I Norge er det i dag større etterspørsel etter estetisk tannbehandling enn tidligere. Montero har bakgrunn og utdanning fra Venezuela og Spania; to land der estetikk vektlegges betydelig i så vel tannlegeutdanningen som i klinisk praksis. Hos oss mener vi at «det perfekte smil» oppnås når det funksjonelle og det estetiske er i balanse. 

Voksne
 pasienter kan ha ønske om kjeveortopedisk behandling hovedsakelig eller kun ut fra estetiske årsaker. Kjeveortoped Montero tilbyr ulike behandlingsalternativer i slike tilfeller. 
VÅRT TEAM

Luis Manuel Montero Sánchez

Tannlege, spesialist i kjeveortopedi, fra Universitetet i Alcalá de Henares, Madrid, Spania.
Videreutdanning innen estetiske tannbehandlinger.

Medlem av 

Den Norske Tannlegeforening

Norsk Kjeveortopedisk Forening

Den Spanske Kjeveortopediske Forening (Sociedad Española de Ortodoncia)

EOS (European Orthodontic Society)


Han har bodd i Norge siden 2003. 

Språk: Spansk, norsk, portugisisk

FORESPØRSEL OM TIME

Ta kontakt for time hos Parkveien Tannregulering. Ring 225 51 597 eller benytt vårt kontaktskjema