side-area-logo

Prisoversikt

Klikk på de forskjellige refusjonsgruppene

Priser kommer snart

Nedbetalingsplan

En enklere og mer forutsigbar måte å betale

Dersom du ønsker det, er det mulig å avtale en fast pris for behandlingen slik at du har bedre kontroll over utgiftene. Da vil det ikke være ekstra kostnader forbundet med uforutsette hendelser e.l. Det vil si at du får én pris, som kan deles opp under behandlingsperioden. Hele behandlingen, akutte timer og to etterkontroller er da inkludert i denne prisen.

Hos oss koster første konsultasjon kr 890,-. I løpet av denne konsultasjonen vil kjeveortopeden avgjøre hvorvidt kjeveortopedisk behandling er nødvendig/å anbefale. I tillegg gjøres det et skriftlig kostnadsoverslag. Vi gjør selv opp med HELFO, slik at pasientene våre kun betaler egenandelen til oss.

HELFO

Kjeveortopedisk behandling av barn og ungdom er ikke gratis slik som annen tannbehandling. Det kan likevel gis støtte til behandlingen via HELFO. HELFO har fastsatte honorartakster som kjeveortopeden forholder seg til. Støtte til behandlingen gis dersom det foreligger bittfeil eller tannutviklingsforstyrrelser der det ifølge folketrygden anses å være behov for kjeveortopediI tillegg må behandlingen starte opp senest i løpet av det året pasienten fyller 20 år.  

De bittfeil som er stønadsberettiget, er delt opp i tre grupper avhengig av alvorlighetsgraden: 

Gruppe A

Svært stort behov: 100% refusjon

Gruppe B

Stort behov: 75/90% refusjon

Gruppe C

Klart behov: 40/60% refusjon

Kostnader

i forbindelse med søsken

For familier med flere enn et barn som fyller vilkårene for stønad til kjeveortopedisk behandling, gis det stønad etter en høyere prosentsats fra og med det andre barnet. Pasienter som faller inn under gruppe B ytes 90% dekning via HELFO, mens pasienter i gruppe C får 60% dekning etter HELFOs honorartakster.

Refusjonen beregnes på grunnlag av offentlige takster for tannbehandling. Disse takstene blir fastsatt av Helsedepartementet. Det er fri prissetting på tannlegetjenester, inkludert for tannregulering. Som hos de fleste tannleger ligger våre priser noe over de offentlige takstene; det legges på et såkalt mellomlegg. Pasientens egenandel vil derfor bestå av offentlig takst minus refusjon i tillegg til dette mellomleggetEgenandelen vil således variere avhengig av refusjonprosent og evt. søskenmoderasjon.

Over 20 år?

Voksne over 20 år har som hovedregel ikke rett til refusjon, og må derfor vanligvis påkoste hele behandlingen selv. Unntak finnes dog for visse sykdommer og lidelser. En oversikt over slike sykdommer og tilstander foreligger for HELFO/Helsedirektoratet.

FORESPØRSEL OM TIME

Ta kontakt for time hos Parkveien Tannregulering. Ring 225 51 597 eller benytt vårt kontaktskjema