side-area-logo

Prisoversikt

Klikk på de forskjellige refusjonsgruppene

Arbeidet som utføres Pris
Undersøkelse hos spesialist 800,-
Behandlingsplanlegging 1100,-
Pasientfoto pr. stk. 40,-
Panoramarøntgen (OPG) under behandling 600,-
Avtagbar plate for bittfeil 4550,-
Fast apparatur i en hel kjeve (Hvite/metall klosser) 4500,-
Enkel arbeidsoperasjon 850,-
Middels arbeidsoperasjon 1000,-
Komplisert arbeidsoperasjon 1600,-
Ekstra arbeidsoperasjon 450,-
Fjerning av apparatur i en kjeve med rens 1300,-
Fremstilling og liming av retensjonsbue 1500,-
Enkel retensjonsplate 1500,-
Etterkontroll 550,-
Fjerning av retensjonsbue 850,-
Arbeidet som utføres Pris
Undersøkelse hos spesialist 420,-
Behandlingsplanlegging 690,-
Pasientfoto pr. stk. 30,-
Panoramarøntgen (OPG) under behandling 448,-
Avtagbar plate for bittfeil 3142,-
Fast apparatur i en hel kjeve (Hvite/metall klosser) 3422,-
Enkel arbeidsoperasjon 710,-
Middels arbeidsoperasjon 800,-
Komplisert arbeidsoperasjon 1258,-
Ekstra arbeidsoperasjon 394,-
Fjerning av apparatur i en kjeve med rens 1018,-
Fremstilling og liming av retensjonsbue 1038,-
Enkel retensjonsplate 1080,-
Etterkontroll 442,-
Fjerning av retensjonsbue 710,-
Arbeidet som utføres Pris
Undersøkelse hos spesialist 420,-
Behandlingsplanlegging 485,-
Pasientfoto pr. stk. 25,-
Panoramarøntgen (OPG) under behandling 372,-
Avtagbar plate for bittfeil 2438,-
Fast apparatur i en hel kjeve (Hvite/metall klosser) 2883,-
Enkel arbeidsoperasjon 640,-
Middels arbeidsoperasjon 700,-
Komplisert arbeidsoperasjon 1087,-
Ekstra arbeidsoperasjon 366,-
Fjerning av apparatur i en kjeve med rens 877,-
Fremstilling og liming av retensjonsbue 807,-
Enkel retensjonsplate 870,-
Etterkontroll 388,-
Fjerning av retensjonsbue 640,-
Arbeidet som utføres Pris
Undersøkelse hos spesialist 420,-
Behandlingsplanlegging 322,-
Pasientfoto pr. stk. 22,-
Panoramarøntgen (OPG) under behandling 315,-
Avtagbar plate for bittfeil 1910,-
Fast apparatur i en hel kjeve (Hvite/metall klosser) 2479,-
Enkel arbeidsoperasjon 588,-
Middels arbeidsoperasjon 625,-
Komplisert arbeidsoperasjon 959,-
Ekstra arbeidsoperasjon 345,-
Fjerning av apparatur i en kjeve med rens 772,-
Fremstilling og liming av retensjonsbue 634,-
Enkel retensjonsplate 713,-
Etterkontroll 348,-
Fjerning av retensjonsbue 588,-
Arbeidet som utføres Pris
Undersøkelse hos spesialist 420,-
Behandlingsplanlegging 178,-
Pasientfoto pr. stk. 18,-
Panoramarøntgen (OPG) under behandling 258,-
Avtagbar plate for bittfeil 1382,-
Fast apparatur i en hel kjeve (Hvite/metall klosser) 2075,-
Enkel arbeidsoperasjon 535,-
Middels arbeidsoperasjon 550,-
Komplisert arbeidsoperasjon 831,-
Ekstra arbeidsoperasjon 324,-
Fjerning av apparatur i en kjeve med rens 666,-
Fremstilling og liming av retensjonsbue 461,-
Enkel retensjonsplate 555,-
Etterkontroll 307,-
Fjerning av retensjonsbue 535-,
Arbeidet som utføres Pris
Undersøkelse hos spesialist 5,-
Behandlingsplanlegging 75,-
Pasientfoto pr. stk. 15,-
Panoramarøntgen (OPG) under behandling 220,-
Avtagbar plate for bittfeil 1030,-
Fast apparatur i en hel kjeve (Hvite/metall klosser) 1805,-
Enkel arbeidsoperasjon 500,-
Middels arbeidsoperasjon 500,-
Komplisert arbeidsoperasjon 745,-
Ekstra arbeidsoperasjon 310,-
Fjerning av apparatur i en kjeve med rens 595,-
Fremstilling og liming av retensjonsbue 595,-
Enkel retensjonsplate 450,-
Etterkontroll 280,-
Fjerning av retensjonsbue 500,-

Nedbetalingsplan

En enklere og mer forutsigbar måte å betale

Dersom du ønsker det, er det mulig å avtale en fast pris for behandlingen slik at du har bedre kontroll over utgiftene. Da vil det ikke være ekstra kostnader forbundet med uforutsette hendelser e.l. Det vil si at du får én pris, som kan deles opp under behandlingsperioden. Hele behandlingen, akutte timer og to etterkontroller er da inkludert i denne prisen.

Hos oss koster første konsultasjon kr 890,-. I løpet av denne konsultasjonen vil kjeveortopeden avgjøre hvorvidt kjeveortopedisk behandling er nødvendig/å anbefale. I tillegg gjøres det et skriftlig kostnadsoverslag. Vi gjør selv opp med HELFO, slik at pasientene våre kun betaler egenandelen til oss.

HELFO

Kjeveortopedisk behandling av barn og ungdom er ikke gratis slik som annen tannbehandling. Det kan likevel gis støtte til behandlingen via HELFO. HELFO har fastsatte honorartakster som kjeveortopeden forholder seg til. Støtte til behandlingen gis dersom det foreligger bittfeil eller tannutviklingsforstyrrelser der det ifølge folketrygden anses å være behov for kjeveortopediI tillegg må behandlingen starte opp senest i løpet av det året pasienten fyller 20 år.  

De bittfeil som er stønadsberettiget, er delt opp i tre grupper avhengig av alvorlighetsgraden: 

Gruppe A

Svært stort behov: 100% refusjon

Gruppe B

Stort behov: 75/90% refusjon

Gruppe C

Klart behov: 40/60% refusjon

Kostnader

i forbindelse med søsken

For familier med flere enn et barn som fyller vilkårene for stønad til kjeveortopedisk behandling, gis det stønad etter en høyere prosentsats fra og med det andre barnet. Pasienter som faller inn under gruppe B ytes 90% dekning via HELFO, mens pasienter i gruppe C får 60% dekning etter HELFOs honorartakster.

Refusjonen beregnes på grunnlag av offentlige takster for tannbehandling. Disse takstene blir fastsatt av Helsedepartementet. Det er fri prissetting på tannlegetjenester, inkludert for tannregulering. Som hos de fleste tannleger ligger våre priser noe over de offentlige takstene; det legges på et såkalt mellomlegg. Pasientens egenandel vil derfor bestå av offentlig takst minus refusjon i tillegg til dette mellomleggetEgenandelen vil således variere avhengig av refusjonprosent og evt. søskenmoderasjon.

Over 20 år?

Voksne over 20 år har som hovedregel ikke rett til refusjon, og må derfor vanligvis påkoste hele behandlingen selv. Unntak finnes dog for visse sykdommer og lidelser. En oversikt over slike sykdommer og tilstander foreligger for HELFO/Helsedirektoratet.

FORESPØRSEL OM TIME

Ta kontakt for time hos Parkveien Tannregulering. Ring 225 51 597 eller benytt vårt kontaktskjema