side-area-logo

Hvor mye koster regulering for barn?

Tannregulering og kjeveortopedisk behandling av barn og ungdom er ikke gratis slik som annen tannbehandling. Det kan likevel gis støtte til regulering via HELFO.
HELFO har fastsatte honorartakster som kjeveortopeden forholder seg til. Støtte til behandlingen gis dersom det foreligger bittfeil eller tannutviklingsforstyrrelser der det ifølge folketrygden anses å være behov for kjeveortopedi. I tillegg må behandlingen starte opp senest i løpet av det året pasienten fyller 20 år.

De bittfeil som er stønadsberettiget, er delt opp i tre grupper avhengig av alvorlighetsgraden:
Gruppe A – Svært stort behov -100% refusjon
Gruppe B – Stort behov – 75% refusjon
Gruppe C – Klart behov – 40% refusjon

Har du flere barn med behov for regulering?
For familier med flere enn et barn som fyller vilkårene for stønad til kjeveortopedisk behandling, gis det stønad etter en høyere prosentsats fra og med det andre barnet. Pasienter som faller inn under gruppe B ytes 90% dekning via HELFO, mens pasienter i gruppe C får 60% dekning etter HELFOs honorartakster.

Refusjonen beregnes på grunnlag av offentlige takster for tannbehandling. Disse takstene blir fastsatt av Helsedepartementet. Det er fri prissetting på tannlegetjenester inkludert tannregulering. Som hos de fleste tannleger ligger våre priser noe over de offentlige takstene; det legges på et såkalt mellomlegg.
Pasientens egenandel vil derfor bestå av offentlig takst minus refusjon i tillegg til dette mellomlegget. Egenandelen vil således variere avhengig av refusjonsprosent
og eventuelt. søskenmoderasjon.

Ta kontakt for mer informasjon i forhold til kostnadene med regulering for barn.

Husk:
FORESPØRSEL OM TIME

Ta kontakt for time hos Parkveien Tannregulering. Ring 225 51 597 eller benytt vårt kontaktskjema